Niveli i mesëm i lartë

Picture
Në nivelin e mesëm të lartë do të ligjërohet në gjuhën angleze. Të gjithë hollësirat mund t’i gjeni duke klikuar në vegëzën vijuese:
Picture

Na kontaktoni