Provimi Pranues

Picture
Testi i pranimit për klasën e 10-të në shkollën NYSS do të hartohet sipas modelit të Testit të Pranimit në shkollat e mesme të specializuara të qytetit të Nju Jorkut (ShSAT). ShSAT është një test që i nënshtrohen nxënësit e klasës së tetë dhe të nëntë në qytetin e Nju Jorkut e që përcakton pranimin në të gjitha, përveç njërës, nga nëntë shkollat e mesme të specializuara të qytetit. ShSAT vlerëson aftësitë në matematikë dhe anglisht.
Picture

Na kontaktoni